Ďalšie doplnkové služby

  • Demontáž pôvodných výrobkov
  • Montáž do montážnej peny - okno je mechanicky ukotvené, zapenené polyuretánovou penou, ktorá je prekrytá vrstvou omietky
  • Montáž na okenné pásky - okno je mechanicky ukotvené a spoje sú utesňované vnútornými a vonkajšími okennými páskami, ktoré sú prekryté vrstvou omietky
  • Murárske vysprávky
  • Odvoz demontovaných výrobkov a stavebnej suti
  • Poradenstvo