V dnešnej dobe je zatepľovanie akoby módnym trendom. Samozrejme, má neoceniteľné výhody, problém ale je, že na trhu je množstvo firiem, ktoré zatepľujú hlava nehlava a od buka do buka. Nenaleťte podvodníkom!
My v Oklandii dbáme na to, aby navrhnuté riešenie na zateplenie budovy alebo iného celku bolo najmä funkčné. Žiadne plesne, vlhkosť a vyzrážaná voda. My sa riadime heslom dvakrát meraj a raz strihaj.
Najlepšou vizitkou kvality našich služieb a prác pri zatepľovaní sú naši spokojní zákazníci, ktorých pribúda.

Máte otázky ohľadom parametrov alebo ceny tohto produktu?

Chcem sa informovať!

Vrstvy zateplenia

Zatepľovacie systémy

Minerálna vlna BOLIX W

Moderný systém BOLIX W je komplexným systémom materiálov určených na kontaktné zatepľovanie vonkajších stien budov doskami z minerálnej vlny.
Používa sa rovnako na zatepľovanie nových, ako aj jestvujúcich budov.
Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou vodnej pary a výnimočnou odolnosťou proti pôsobeniu poveternostných faktorov. V systéme BOLIX M3 sa môžu používať fasádne dosky z minerálnej vlny s neusporiadaným uložením vlákien, rovnobežným s povrchom dosky (laminárnym) a kolmým (lamelová vlna). Použitie systému spočíva na upevnení dosiek z minerálnej vlny k stene lepiacou maltou a kotvami, vyhotovení vrstvy vystuženej sklovláknitou mriežkou a konečnej úprave celku omietkou.

Polystyrén - BOLIX S

BOLIX S sú zatepľovacie systémy založené na polystyréne určené na zatepľovanie vonkajších stien budov technológiou kontaktného zatepľovacieho systému. Používajú sa rovnako na zatepľovanie nových, ako aj jestvujúcich budov. Obzvlášť vhodné sú na používanie na miestach vystavených intenzívnemu pôsobeniu poveternostných vplyvov. Použitie systému spočíva na upevnení polystyrénových dosiek k stene lepiacou maltou a kotvami, vyhotovení vrstvy vystuženej sklovláknitou mriežkou a konečnej úprave celku tenkovrstvou silikátovou, silikónovou alebo silikónovo-akrylátovou omietkou.

Zadajte vaše meno a priezvisko!

Zadajte platnú e-mailovú adresu!

Zadajte platné telefónne číslo!

Špecifikujte svoju otázku!

Neplatné bezpečnostné overenie!